Ep. #11, Exploring GraphQL Through Apollo

JAMstack Radio

In this episode of JAMstack Radio, Sashko Stubailo and Jonas Helfer from Meteor discuss Apollo, a set of tools developed to make GraphQL easier to use.

In this episode of JAMstack Radio, Sashko Stubailo and Jonas Helfer from Meteor discuss Apollo, a set of tools developed to make GraphQL easier to use.

The post Ep. #11, Exploring GraphQL Through Apollo appeared first on Heavybit.

Audio Player

-
--:--
--:--